Su Sondajı Nedir? Nasıl Yapılır?

Su Sondajı Nedir? Nasıl Yapılır?

Su sondajı, zeminin jeolojik yapısına uygun olarak havalı ya da çamur dolaşımı ile yapılan kuyu açma çalışmasıdır. Kuyu açılma işlemi yapıldıktan sonra, açılan kuyunun hidrolojik özelliklerine uygun olacak şekilde projelendirme yapılır. Özel sondaj boruları ile kuyunun kılıf borulaması yapılır.

Su sondajının mantığı; yeraltının belirli bir derinliğinde yer alan suya ulaşmak ve bunu pompa ile çekmek suretiyle işlem yapılmasıdır. Yapılacak su çekim işleminde, kuyunun yıkılmaması önemlidir. Bunun için gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. Kuyunun kaliteli düzeyi, kullanılan boru çapı, borunun cinsi, projenin uygunluğu, çakıl zarfının kalınlığı ve uygulanan su sondajı tekniklerine göre değişmektedir.

 

SU SONDAJI NASIL YAPILIR?

Sert kayalık ortamlarda kullanılan su sondajlama tekniği ile yumuşak zeminlerde kullanılan su sondajlama tekniği birbirinden farklıdır.

 

Su sondajlama teknikleri;

-Yumuşak zeminlerde çamur sirkülasyonu kullanılarak sondajlama yapılır.

-Kayalık ve sert ortamlarda ise hava sirkülasyonu ile sondajlama yapılır.

Sondajlama aşamaları;

-Yapılan su etüdü sonrasında yeraltı suyu açısından en verimli olarak tespit edilen yerden delme işlemi yapılmalıdır.

-Çalışmadan sonra istenilen derinliğe ulaşıldığında delici matkap ve borular dışarıya çıkarılarak, küçük çapta bir mahafaza borusu yardımı ile kuyu bir muhafazaya alınır.

-Kuyu cidarı ve muhafaza borusu arasında kalan yer, yıkanan ve elenen sondaj çakılı ile doldurularak kapatılır.

-Açılan kuyu temizlenir, basınçlı hava ve pistonlama ile kullanıma hazır hale gelir.

 

SU SONDAJI YAPTIRMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR NELERDİR?

İstanbul Su sondajı yaptırılmadan önce mutlaka alanında uzman ekiplere, jeolojik, jeofizik ve hidrojeolojik etüt yaptırılması gerekmektedir. Yapılan bu etütler sayesinde, su sondajı yapılacak yer için en verimli lokasyon seçimi yapılır. Sondaj yapılırken, yer altının çok değişken bir yapıya sahip olduğu unutulmamalıdır. Gerekli etüt çalışmalarının yaptırılması, olası bir fazla maliyetten ve zarardan kurtarır. Etüt yapılmadan kuyu açılmaya çalışılması halinde verilen emek tamamen boşuna gidebilir. Açılan kuyudan su çıkmama ihtimalinin de olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Etüt yapılmaksızın açılan kuyularda böyle bir sonuçla karşılaşılması halinde, yapılan yatırım boşa gidecektir. Etüt çalışmaları sonucunda, açılacak olan su kuyusu mutlaka kuyu inşa projesine göre yapılmalıdır.

 

SU SONDAJI YAPTIRIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

-Öncelikle, alanında uzman bir su sondaj firması ile çalışmak önemlidir. Çalışma alanı su sondaj ve kuyu açmak olan, alanında uzman bir ekiple çalışılması, olası bir kaybı önler.

-İşin verileceği firmanın çok iyi analiz edilmesi, yeterliliklerinin sorgulanması önemlidir.

-Sondajlama yapılırken farklı jeolojik yapıdaki sondaj teknikleri uygulanabilmektedir ve maliyet açısından sadece sondaj birim fiyatı baz alınmamalıdır. Doğru fiyatlandırma yapılarak, olası kayıplar veya sürpriz ilave maliyetlere zemin hazırlanmamalıdır.

Örneğin, yan tarafınızdaki arsada, kaliteli bir sondaj kuyusunun açılması ve bolca su çıkması demek, sizin bulunduğunuz arsada da aynı kalitede su çıkacağı anlamına gelmez. Bu nedenle işi ehline vermek olası zararlardan kurtaracaktır.