Jeofizik Etüt

Jeofizik Etüt

Zemin ve temel etütleri, temel tasarımı ile zemin-temel-yapı etkileşiminin irdelenmesinde kullanılacak zemin özellikleri ve zemin parametrelerinin tayini için yapı alanı ve çevresinde zemin ve yeraltı suyu ile ilgili bütün verilerin toplanması amacıyla yapılan çalışmalar olup bu çalışmaların sonucunda temel ön tasarımı belirlenir. Etütlerin kapsamı ve içeriği yapı özellikleri, zemin koşulları, civardaki yapılar, depremsellik, çevre ilişkileri, yeraltı suyu durumu gibi faktörlere bağlıdır.

Arat Mühendislik Zemin Araştırma Grubu, uygulanacak zemin etüdü ve bu etüde göre projelendirilen yapıların deprem güvenliğine sahip olacağını savunuyor. Zemin etüdü genelge ve şartnameleri, deprem kuşağında yer alan ülkemiz için çok önemlidir.

Projelendirilmesi yapılacak yapıya ait arsa üzerinde planlanan bina yüksekliği ile orantılı olarak ( min.20 metre) mekanik zemin sondajı yapılıyor. Sondaj adedi ve sondaj derinliği arsanın büyüklüğü ve yapılacak yapının yüksekliği ile orantılı olarak artıyor. Planlanan temel seviyesinden alınan numunelere zemin laboratuarında çeşitli deneyler uygulanıyor. Sondaj aşamasında arazide yani yerinde deneyler de yapılıyor. İkinci aşama olarak arazide yapılan sismik ve düşey elektrik sondajı ölçümleri ayrı ayrı değerlendiriliyor. Jeoloji, jeofizik ve inşaat mühendislerince ortak hazırlanan zemin etüt raporunda, elde edilen dinamik parametreler planlanan yapının statik hesaplarında kullanılmak üzere inşaat mühendisine teslim ediliyor.

Bazı zeminlerin taşıma gücü, üzerine yapılacak yapının yükünü taşımayacak kadar zayıf olabiliyor. Bu gibi durumlarda geoteknik mühendisinin önerisiyle tespit edilecek zemin iyileştirme yöntemlerinden bir veya birkaç tanesi uygulanarak zemin, planlanan yapı için uygun taşıma gücü değerine ulaştırılıyor. Bu yöntemler; fore kazık, mini kazık, vibrex kazık, enjeksiyon, jet-grouting, ankraj, diyafram duvar, shot-creat (püskürtme beton) gibi yöntemlerdir. Bu yöntemler tek başlarına uygulanabileceği gibi bazıları birlikte de kullanılabiliyor.