Su Sondajı

Su Sondajı

Su Sondajları

2 şekilde yapılabilir çamurlu ve havalı sondaj. Hangi sonda çeşidinin uygulanması gerektiği sondaj yapılacak zemine bağlı olarak değişiklik gösterir, Sonda yapılacak yerin kayalık veya yumuşak olduğunun önceden belirlenmesi için etüt yapılması ve ona göre sondaj yapılması gerekir. Sondaj öncesi yapılan zemin etütleri, yer tabakanın durumunu belirleyerek suyun yaklaşık kaç metrelerden çıkabileceğini öngörmek adına yapılır ve ayrı ücretlendirilir. Yeraltı suyu bakımından en verimli olan bölgenin tespiti ve delinmesi ile başlayan su sondajı ile verimli sonuç alınabilmesi için jeofizik, jeolojik, elektromanyetik etüt türlerinden hangisi bölgenin şartlarına uygulanabileceğinin tespit edilmesi ve yaptırılması gerekir. Ancak bazı bölgelerde emsal ölçütler kıstas alınarak hiçbir etüte gerek duyulmadan sondaj yapılabilmektedir. Su sondajı işinin ehli uzman personel ve modern ekipmanlar kullanılarak yapıldığında olumlu sonuçlar alınmaktadır.